case - Stempher

"Verbeteren op basis van inzicht"

Stempher, als producent van vlak- en buisfolie en papieren zakken voor industrieel gebruik, wil het afvalpercentage in het productieproces verbeteren. Er was echter geen betrouwbaar systeem voor het meten van het afvalpercentage en er kon geen relatie gelegd worden tussen de verbeteracties en de vermindering van het afval. RICHTER IMA is gevraagd om samen met de medewerkers een sluitende balans van de grondstof-, halffabricaten, eindproduct- en afvalflow in relatie tot het operationele proces te maken. De sluitende balans dient als de basis voor het verminderen van het afvalpercentage.

Samen met de dagelijkse leiding en de medewerkers zijn de processen in de fabrieken in kaart gebracht en is vastgesteld waar het afval kan ontstaan en hoe deze al dan niet gemeten wordt. Op basis van deze bevindingen zijn er verbetervoorstellen benoemd en geïmplementeerd. Voor de dagelijkse sturing op het verbeterproces zijn er in de fabrieken dagstarts opgezet. In deze dagstarts werd er niet alleen gewerkt aan het verminderen van het afval, maar werd de gehele dagelijkse sturing van de fabriek opgenomen, waarmee deze veel effectiever werd.

Binnen 3 maanden was het afvalpercentage met 25% verminderd, was er een sluitende balans ten aanzien van grondstoffen en de flow in de organisatie en was het management van de fabriek in staat effectief te sturen op de flow, het voorkomen van afval en verbeteren van de operationele prestaties.        

Meer cases

Klant: Stempher

Opdracht: Zet een systeem op voor het meten en verminderen van het afval in het productieproces

Dienst:  ADVISERENHeezerweg 424
5643KS Eindhoven
Nederland+ 31 (0)6 53 733 955info@richter-ima.nl

KvK: 54745098
BTW: NL001867884B90